W erze cyfrowej transformacji, zarządzanie firmą oraz zadaniami i projektami stało się bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek wcześniej. Na szczęście istnieje narzędzie, które może ułatwić to zadanie – ClickUp. Czym dokładnie jest ClickUp i jak może pomóc w organizacji pracy? Zapraszam do lektury tego wpisu.

Wprowadzenie

ClickUp to zaawansowany system zarządzania projektami i zadaniami, który oferuje szeroki zakres rozwiązań i funkcji, aby ułatwić pracę zespołom i osobom pracującym nad różnymi zadaniami. To narzędzie, które wyewoluowało z myślą o maksymalnym ułatwieniu zarządzania pracą i zadaniami. Umożliwia cyfryzację dowolnych procesów. Nie tylko ułatwia zarządzanie projektami i zadaniami, ale także pozwala zastąpić wiele różnych systemów. W jednym miejscu możesz znaleźć funkcje, które wcześniej wymagały korzystania z różnych narzędzi, co znacznie upraszcza codzienną pracę. Niezależnie od tego, czy wcześniej używałeś systemów do zarządzania projektem, narzędzi do śledzenia czasu pracy, czy oprogramowania CRM, ClickUp może to wszystko zastąpić, co przekłada się na oszczędność czasu i efektywniejszą pracę.Przykładami procesów, które pomagaliśmy wdrożyć naszym klientom są:

 • ClickUp CRM do uporządkowania i sprawnego zarządzania bazami klientów.
 • Procesy produkcyjne np. w firmach produkujących meble, zajmujących się przetwórstwem kamieniarskim i produkujących gadżety reklamowe.
 • Procesy projektowe do obsługi i monitorowania zamówień klientów np w firmach reklamowych, agencjach SEO i ADS, firmach budowlanych jako projekty budowlane.
 • Zarządzania bazami podwykonawców i dostawców aby łatwiej można było zapanować nad kontrahentami
 • Analiz finansowych kosztów i przychodów.
 • Procesy w których zaangażowany jest klient bez dostępu do ClickUp np. helpdesk do obsługi zgłoszeń, serwis gwarancyjny w firmach serwisowych ale także w firmach budowlanych, obsługa formularzy zamówień aby  zamówienia trafiały bezpośrednio do ClickUp.

Jakie może być zastosowanie ClickUp

ClickUp jest wszechstronnym i niezwykle elastycznym narzędziem co pokazaliśmy wyżej opisując procesy, które można cyfryzować. Patrząc od strony obszarów jakimi można zarządzać z ClickUp są to między innymi:

 • Zarządzanie projektami: Ułatwia tworzenie projektów, przydzielanie zadań, monitorowanie postępu i harmonogramowanie terminów.
 • Zarządzanie zadaniami: Pozwala na tworzenie i przypisywanie zadań, ułatwiając śledzenie ich statusu.
 • Zarządzanie czasem: Wspiera kontrolę nad czasem pracy i harmonogramowaniem obowiązków.
 • Zarządzanie zespołem: Umożliwia efektywną komunikację i współpracę w zespole.

Kluczowe funkcje i moduły

ClickUp wyróżnia się swoimi bogatymi funkcjami i rozwiązaniami, które pomagają w zarządzaniu różnorodnymi firmami. Oto bardziej szczegółowy opis tych kluczowych funkcji:

 1. Tworzenie zadań i projektów
  ClickUp zapewnia intuicyjny proces tworzenia zadań i projektów. Możesz łatwo definiować cele, określać priorytety, dodawać opisy i załączniki, a także przypisywać zadania do odpowiednich członków zespołu. To pozwala na przejrzyste planowanie pracy i wyraźne określenie, kto jest odpowiedzialny za każde zadanie.
 2. Planowanie terminów
  Jedną z kluczowych funkcji ClickUp jest możliwość harmonogramowania terminów. Dzięki temu możesz ustalić priorytety i określić, kiedy dane zadania lub projekty powinny być ukończone. ClickUp oferuje różne widoki kalendarza, które pozwalają na wygodne zarządzanie czasem i unikanie przeciążenia pracą.
 3. Monitorowanie postępu
  ClickUp umożliwia szczegółowe monitorowanie postępu prac w projektach i zadaniach. Możesz śledzić, które zadania zostały zakończone, a które nadal są w toku oraz co ważne możesz sprawnie i szybko reagować na ryzyka które mogą pojawić się w trakcie realizacji zadań czy całych projektów. Dostępne są również funkcje raportowania, które pozwalają na generowanie raportów i analizę efektywności zespołu. Dzięki temu zawsze masz kontrolę nad tym, jak projekt przebiega.
 4. Integracje
  ClickUp ma elastyczną architekturę, która pozwala na łatwe łączenie z innymi narzędziami i aplikacjami. To oznacza, że możesz zintegrować ClickUp z ulubionymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Workspace, Trello. Dzięki temu dane i informacje są dostępne w jednym miejscu, co usprawnia pracę i eliminuje potrzebę ciągłego przełączania się między różnymi aplikacjami.
 5. Dostosowanie do zmian w firmie
  ClickUp jest niezwykle elastycznym narzędziem, które można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Możesz dostosowywać widoki, pola, etykiety i procesy pracy zgodnie z wymaganiami swojego zespołu lub projektu. To oznacza, że ClickUp jest użyteczny zarówno dla prostych zadań, jak i zaawansowanych projektów. Kolejna bardzo ważna sprawa związana z dostosowywaniem ClickUp jest to, że jeżeli Twoja firma się zmienia, zmieniają się procesy lub inne obszary to równie sprawnie możesz to dostosować w ClickUp.

Dzięki tym kluczowym funkcjom i modułom ClickUp, zarządzanie projektami i zadaniami staje się bardziej efektywne i uporządkowane. To narzędzie daje użytkownikom kontrolę nad swoją pracą i pomaga osiągać cele w bardziej zorganizowany sposób.

Interfejs użytkownika

Interfejs ClickUp jest przejrzysty i bardzo intuicyjny. Główne funkcje i sekcje są łatwo dostępne, dzięki czemu użytkownicy szybko się zorientują w systemie. Dostęp do projektów, zadań i harmonogramów jest zaledwie kilkoma kliknięciami. Każde nasze wdrożenie kończymy szkoleniem i 100% naszych klientów wymagało jedynie jednego szkolenia aby móc w pełni korzystać z ClickUp. Podczas wdrożenia i szkolenia pomagamy zrozumieć jak działa ClickUp, jak stosować dobre praktyki używania oraz jak pracować aby użytkowanie było bezproblemowe. Dzięki naszemu wsparciu klienci oszczędzają dużo czasu, który jest wymagany przy samodzielnym wdrożeniach na:

 • Poprawki i zmiany systemowe w ramach wdrażania się w obsłudze systemu.
 • Poprawki i zmiany w samych procesach po zastosowaniu cyfryzacji.
 • Samodzielną naukę.
 • Zmiany w błędnie wdrożonych procesach i błędnie wykorzystywanym funkcjom.
 • Poznawanie i wdrażanie dobrych praktyk użytkowania systemu ClickUp.

Przykłady zastosowań

ClickUp to narzędzie, które może być dostosowane do różnych branż i potrzeb, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem. Jego elastyczność jest wyjątkowa w skali światowej względem wielu innych systemów. Oto kilka przykładów konkretnych zastosowań ClickUp w różnych firmach, które mieliśmy przyjemność realizować w ramach naszych wdrożeń:

 1. Produkcja mebli w Szkockiej firmie
  W przypadku szkockiej firmy produkującej meble, ClickUp został wdrożony w całą firmę produkcyjną. Dzięki temu klient zyskał kompleksowe rozwiązanie, obejmujące:
  Obsługę CRM: Dzięki ClickUp firma mogła skutecznie zarządzać relacjami z klientami, monitorować kontakty, harmonogramować spotkania i prowadzić komunikację w jednym miejscu.
  Zarządzanie zleceniami: ClickUp umożliwił obsługę bardzo złożonych zleceń, nadzorowanie postępu produkcji i kontrolę jakości wyrobów.
  Automatyzacje produkcji: Dzięki automatyzacjom ClickUp, firma monitorowała każdy etap produkcji, pilnując, aby były wykonywane prawidłowo i jak najszybciej.
  Zakupy wewnętrzne: System ClickUp umożliwił zarządzanie zakupami materiałów, sprzętu i narzędzi wewnętrznych, co przyczyniło się do zoptymalizowania procesu produkcji.

 2. Firmy z branży reklamowej oraz SEO i ADS
  W branży reklamowej ClickUp znalazł zastosowanie w różnych obszarach:
  Obszar CRM: Pomógł w uporządkowaniu baz klientów i monitorowaniu kontaktów oraz historii współpracy.
  Zarządzanie projektami: ClickUp stworzył dedykowane przestrzenie do obsługi projektów reklamowych, umożliwiając śledzenie postępu, harmonogramowanie zadań i przydzielanie zasobów.
  Zarządzanie firmą: ClickUp został wykorzystany do kontrolowania procesów wewnętrznych agencji, takich jak zarządzanie dokumentami, raportowanie i analiza wyników kampanii reklamowych.
 3. Producent oświetlenia
  W firmie produkującej wysokiej jakości oświetlenie ClickUp odegrał kluczową rolę w zarządzaniu produkcją i laboratorium:
  Zarządzanie produkcją: ClickUp umożliwił monitorowanie postępu w produkcji oświetlenia, harmonogramowanie zadań produkcyjnych i kontrolę jakości wyrobów.
  Laboratorium z indywidualnymi statystykami: Dla laboratorium firma dostosowała obszary ClickUp, pozwalając na ścisłe powiązanie z projektami produkcyjnymi, a jednocześnie zapewniając indywidualne statystyki i pola dostosowane do potrzeb laboratorium.

Te przykłady pokazują, że ClickUp może być dostosowany do unikalnych potrzeb każdej firmy, niezależnie od jej branży. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji i możliwości dostosowania, narzędzie to staje się niezastąpione dla firm dążących do zwiększenia efektywności, organizacji pracy i optymalizacji procesów.

Korzyści z wdrożenia ClickUp

Wdrożenie ClickUp w firmie przynosi szereg korzyści, które wpływają na efektywność i organizację pracy. Oto kilka kluczowych korzyści:

 1. Zwiększenie produktywności – ClickUp wspiera zwiększenie produktywności poprzez:
  Precyzyjne planowanie: Dzięki harmonogramowaniu terminów i priorytetom, użytkownicy lepiej zarządzają czasem i zadaniami.
  Efektywne śledzenie postępu: Monitorowanie projektów i zadań pozwala unikać opóźnień i reagować na bieżąco.
  Automatyzacje: Tworzenie automatyzacji eliminuje powtarzalne czynności i redukuje błędy.
 2. Lepsze zarządzanie czasem i zadaniami – ClickUp ułatwia lepsze zarządzanie czasem i zadaniami poprzez:
  Kalendarze i harmonogramy: Umożliwiają planowanie zadań i kontrolę terminów.
  Priorytetyzacja: Pomaga skupić się na najważniejszych zadaniach.
  Powiadomienia i przypomnienia: Informują użytkowników o nadchodzących obowiązkach.
 3. Efektywniejsza praca zespołowa – ClickUp poprawia efektywność pracy zespołowej dzięki:
  Współpracy w czasie rzeczywistym: Ułatwia pracę nad projektami w jednym miejscu.
  Przydzielaniu zadań i zasobów: Eliminuje konflikty i nieporozumienia w przydzielaniu obowiązków.
  Komunikacji zespołowej: Umożliwia komunikację w kontekście zadań i projektów.

Plany cenowe oraz koszt wdrożenia

ClickUp oferuje różne plany cenowe, w tym darmową wersję próbną, dzięki której możesz wypróbować narzędzie, zanim zdecydujesz się na konkretny plan. Wdrożenie ClickUp wyceniane jest indywidualnie dla każdego klienta na podstawie darmowych konsultacji. Każde wdrożenie realizujemy w 4 etapach:

 1. Pozwalających na poznanie dokładnie firmy i procesów wymagających cyfryzacji,
 2. Wewnętrzne analizy w celu przygotowania propozycji jak powinien być wdrożony i zorganizowany ClickUp a czasem sugerujemy zmiany w funkcjonujących procesach,
 3. Prac wdrożeniowych i testowych, które realizujemy razem z klientem
 4. Prezentacji i szkolenia całego zespołu klienta.

Ponadto staramy się każdemu klientowi zorganizować kod rabatowy na pierwszy zakup po ukończonym wdrożeniu.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że tym wpisem pokazaliśmy, że ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami i zadaniami. Jest proste w obsłudze i dostosowuje się do różnych branż. Przyspiesza pracę, poprawia zarządzanie czasem i zadaniami, a także usprawnia pracę zespołową. Dostępna darmowa wersja próbna zachęca do wypróbowania ClickUp i czerpania korzyści z jego funkcji. Niezależnie od branży, ClickUp pomaga w osiąganiu lepszych wyników. Dodatkowe informacje o systemie możesz znaleźć w zakładce FAQ ClickUp.

 

ClickUp to system cyfryzacji każdej firmy!

Wykorzystaj ClickUp do efektywnego zarządzania Twoją firmą.
Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej!
Umów się na bezpłatne konsultacje

Powiązane wpisy